EDİRNE MV. KEFEK BAŞKANI DR.FATMA AKSAL KOMİSYON DEĞERLENDİRMELERİ

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal; Afyonkarahisar’da T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, UN Women Turkey ortaklığında Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Milletvekilleri ile gerçekleştirilen Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama-Bütçeleme Semineri’ne katıldı.*
“Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak birinci görevimiz kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemizde ve uluslararası alandaki gelişmeleri izlemek, bu gelişmeler konusunda TBMM’yi  bilgilendirmektir.
KEFEK olarak bu bilinçle kurulduğumuz günden beri ülkemizde kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve hayatın her alanında cinsiyete dayalı ayrımcılığın bertaraf edilmesi için çözüm yolları aramak ve bunların uygulanması için gereken iradeyi oluşturmak için çaba gösteriyoruz.
Bu kapsamda KEFEK’in yanında hükümet ve bürokrasi başta olmak üzere diğer tüm paydaşlara da önemli görevler düşmektedir. Başta kamu kurumları olmak üzere tüm paydaşların kadın erkek fırsat eşitliği bakış açısını tüm politika ve programlara yerleştirmek için etkin olmaları ve politika geliştirmeleri gerekmektedir.
Bir kez daha vurgulamak isterim ki; KEFEK olarak Temel politika önceliğimiz, toplumsal konumunun güçlendirilmesi ve fırsatlardan eşit yararlanması için; kadının kalkınma sürecine, iş hayatına ve karar alma mekanizmalarına daha fazla katılımının sağlanmasıdır. Bu politika ve tedbirlerin hayata geçirilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz.”

Related posts

Leave a Comment