MİLLETVEKİLİ TUTDERE RTÜK’ÜN LİSANS İPTAL CEZASI’NIN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERDİ

MİLLETVEKİLİ TUTDERE’DEN RTÜK’ÜN “ORANTISIZ VE ÖLÇÜSÜZ” YAPTIRIMLARINA KARŞI KANUN TEKLİFİ

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, yayın kuruluşlarına lisans iptali öngören ceza maddesin değiştirilmesi için Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi verdi.

CHP Milletvekili Tutdere, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un amacının radyo televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlüğünün sağlanması olduğunu fakat günümüzde ifade ve basın özgürlüğü kavramlarının rafa kaldırıldığını dolayısıyla da mevcut kanunun işlevini kaybettiğine vurgu yaptı.

Orantısız ve Ölçüsüz İdari Yaptırımlar Haber Alma Hakkını Gasp Etmekte, Basın Özgürlüğü Hakkını İhlal Etmektedir

Basın özgürlüğüne yapılan açık müdahaleler ve kısıtlamaların yurttaşların haber alma hakkı ile doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizen Milletvekili Tutdere, “Bu hakka yapılan müdahaleler Anayasa’nın ihlali anlamına gelmektedir. Anayasamızda yer alan haber alma hakkının kısıtlamalar olmaksızın sağlanması ve yine temel bir hak olan bilgi edinme hakkının şeffaf, demokratik ve eşitlik esaslarıyla yerine getirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Kanunu’nda yer alan idari yaptırımların orantısız ve ölçüsüz olduğunu ifade eden Milletvekili Tutdere, “Bu yaptırımlar hem haber alma hakkının gasp edilmesine neden olmakta hem de basın özgürlüğünü ihlal etmektedir. Dolayısıyla da kanunda hüküm altına alınan yaptırımlar temel haklarımızın kullanımına doğrudan müdahale niteliğindedir.” şeklinde konuştu.

Lisans İptali Temel Haklarımızın Kullanılmasına Ters Düşmektedir

Yayın kuruluşunun lisansının iptal edilmesinin ölçüsüz bir tedbir olduğunu dile getiren Tutdere, “Bir yayın kuruluşunun yapmış olduğu yayın, kanunda belirtilen ilkeleri ihlal etmiş olduğuna karar verilse de yayın kuruluşunun lisansının iptal edilmesi ölçüsüz bir tedbirdir. Yayın kuruluşunun lisansının iptal edilerek yayın yapmasının tamamen engellenmesi temel haklarımızın kullanılmasına ters düşmekte, Anayasayla güvence altına alınan hak ve özgürlüklerimizle bağdaşmamaktadır. Bu sebeple lisans iptali yaptırımını içeren ibarelerin madde metninden çıkarılması öngörülmüştür.” dedi.

Vermiş olduğu kanun teklifi hakkında bilgi veren Milletvekili Tutdere, “İlgili tedbirlerin yerine getirilmemesi üzerine verilecek lisans iptali yaptırımı yerine 5 bin lira para cezasına hükmedilmesi önerilmiştir. Her ne kadar ilgili kuruluş gerekeni yerine getirmemiş olsa da bu fiil karşılığında lisans iptali yerine ağırlaştırılmış yaptırımların uygulanması temel haklarımızın kullanımı ile daha kabul edilebilir olacaktır.” ifadelerini kullanarak kanun teklifinin önemine vurgu yaptı.

Related posts

Leave a Comment