KAÇAK İŞLETMELERE NEDEN GÖZ YUMULUYOR ?

Ergene ilçesinde otel ve pansiyon şeklinde kullanılan iş merkezi neden hala mühürlenmedi. Alo 153 zabıta ekiplerine defalarca şikayet edilen işyeri,  usulsüzlüğe rağmen faaliyetine hala nasıl devam ediyor ?

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. Maddesi, “Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş- ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Türkiye İstatistik Kurumuna, talebi halinde vermek zorundadırlar”. Ayrıca, 31/10/2016 tarihli ve 678 sayılı KHK’nin 2. maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasına “günübirlik kiralanan evler,” ibaresi eklenmiş ve daha sonra ise bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7071 sayılı Kanunun 2. Maddesi ile aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

Kaçak işletmelere yönelik kanun bu kadar açık ve net halde iken ayrıca mevcut şikayetlere rağmen herhangi bir işlem yapılmaması akıllarda pek çok soru işareti bırakmaktadır. Bu soru işaretlerinin giderilmesi için konunun muhataplarından bir açıklama gelmesi elzemdir.

Vergisini ödeyen otel ve pansiyon işletmecilerinin sorunu olarak görünen bu olay aynı zamanda başka usulsüzlükleri de beraberinde getireceğinden kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama yapılmasını beklemekteyiz .Ergenenin Sesi Gazetesi  olarak konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Related posts

Leave a Comment