MALKARA BELEDİYESİ’NİN PROJESİNE TRAKYA KALKINMA AJANSINDAN DESTEK

Malkara Belediyesi’nin Trakya Kalkınma Ajansına 2022 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos döneminde sunduğu TR21 / 22 / TD-01 / 00315 numaralı “Fayda Maliyet Etkisinde Finansal Ölçme Değerlendirme” projesi Trakya Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi.

Destek almaya hak kazanan projemizin eğitim süresi 5 gündür. Malkara Belediyesinde görev yapan personel, uzman, yönetici düzeyinde katılımcıların gerek donanımları gerekse Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile yaşanan mevzuat değişiklikleri sebebiyle; kurumun fayda maliyet ve finansal analize dayalı verilerinin analitik olarak değerlendirilmesinde ve karar verme kapasitelerinin oluşturulmasında sorunları ortaya çıkarmaktadır. Finansal tablo oluşturma, analiz, ölçme ve değerlendirme, fayda maliyet analizi gerçekleştirebilecek eğitim alan personelimizin olmaması bu anlamda planlanan çalışmaların önünde engel teşkil etmektedir. Onaylanan Proje eğitimimiz ile Belediyemiz çalışanların kurumsal ve bireysel değerlerinin kendilerine hatırlatılması ve ardından sağlanan teknik ve motivasyon destekler ile bu kişilerin daha verimli bir çalışma hayatı performansı sergilemelerinin sağlanması amaçlanmıştır. Belediye Meclis kararı ile ihdası yapılmış 16 müdürlüğümüzden eğitime katılacak personelimiz ile finansal analizlerin doğru tespiti yapılarak fayda maliyet verimliliğinin arttırılması belediyenin hizmet kalitesini arttıracaktır.

Destek almaya hak kazanan “Fayda Maliyet Etkisinde Finansal Ölçme Değerlendirme” başlıklı projenin sözleşmesi Ekim ayı içerisinde Trakya Kalkınma Ajansı binasında imzalanacaktır.

Related posts

Leave a Comment