Ekim Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Mustafa Helvacıoğlu: “Keşan’ın kazançları için çalışıyoruz”

– Kent Müzesi için gelen 5 milyon TL’lik hibe kabul edildi

– Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kurulması için yer teminine onay çıktı

-Eski itfaiye alanına otopark ve Kütüphaneler ve Müzeler Genel Müdürlüğü destekli gençlik merkezi yapılması işi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi

Keşan Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 6 Ekim 2022 Perşembe günü gerçekleştirildi.

Saat 15.00 sıralarında başlayan ve Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında yapıldı.

Toplantı açılışında Helvacıoğlu, Meclis Üyesi Av. Volkan Erkan’ın babası Av. Sami Erkan’ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.

Toplantıda; Volkan Erkan, İbrahim Dinç, Hakan Gürel mazeretleri nedeniyle izinli sayıldı.

Toplantıda ilk olarak Fen İşleri Müdürlüğü’nden gelen, Macera Parkı ile ilgili yapılacak işlemlerle ile ilgili İller Bankası’ndan kredi kullanılmasıyla ilgili önergesi gündeme alındı.

                Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Toplantıda; “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 19/08/2021 tarihli yazısı ile ‘Keşan Kent Müzesi Restorasyon ve Teşhir Tanzimi’ işinin gerçekleşmesine ilişkin iş birliği yapılması yönünde protokol yapılması Makam oluru ile uygun görülmüştür. Protokol kapsamında gönderilen 5 milyon TL maddi hibenin kabulünün yapılması hususu” Meclisçe görüşüldü.

Madde hakkında konuşan Mustafa Helvacıoğlu, Kent Müzesi projesine Kültür ve Turizm Bakanlığının önemli ölçüde destek verdiğini belirterek, “Keşan olarak ortak olarak belirlediğimiz bir eksiklikti. Restorasyon ve tadila tr çalışmalarımız hala sürüyor. Daha önce 3 milyon ve 4 milyon TL’lik hibeler Bakanlığımızdan gelmişti. Şimdi de 5 milyonluk hibe kabulünü içeren maddeyi görüşüyoruz. Restorasyon ve tadilat çalışmalarında umduğumuzun dışında işler yaptık ve Keşan’a çok önemli bir proje kazandırıyoruz. Keşan’ın kazançları için çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanınımza, Vekilimize, İl ve İlçe Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Konuşmanın ardından yapılan oylamada 5 milyonluk hibe kabulünü içeren madde oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra “Belediyemiz ile kamu yararına çalışan dernek statüsünde bulunan Yeşilay Derneği arasında, 5393 sayılı Kanunun 75/c maddesi hükümleri dahilinde, ilçemizde uyuşturucu madde ve alkol bağımlılığının sona erdirilmesi ile bağımlılığı bulunan vatandaşların rehabilitasyonunun sağlanması için kamu yararına hizmet üretilmesi amacıyla ortak işbirliği protokolü düzenlenmesi, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kurulması için yer temini ve faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli olan hususların (taşınmaz kiralama, kira bedeli ödenmesi, dernek ve diğer özel kurum ve kuruluşlar ile protokol imzalanması gibi) yerine getirilmesi amacıyla Belediye Başkanı Sayın Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi hususunun Meclisçe görüşülmesi” maddesine geçildi.

                Madde hakkında söz alan Mustafa Helvacıoğlu, gençlerin internet, alkol, kumar, uyuşturucu madde ve sigara bağımlılıklarını gidermeye yönelik bir birim olan YEDAM şubesini Keşan’a açmak için çalıştıklarını ifade ederek, “2 yıldır bu iş için uğraşıyoruz. Belediye başkanlığım dönemimde bu olumsuz durumlarla ilgili birçok anne göğsümde ağladı. Bu konuyla ilgili hem geçmiş hem de şimdi Valimiz büyük çaba gösterdi. YEDAM’ı Yeşilay kuruyor, tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Sadece yer kiralaması konusunda belediyemizin destek sözü vardı. Bu sözümüzü yerine getirmek için maddeyi meclise getirdik. Bu merkez Edirne’de var. Tedavi görenlerin yaklaşık %45’i Keşan ve bölgesinden. Eğer Keşan’da yaparsak sorunları yerinde çözeceğiz, daha fazla kişinin bağımlılıktan kurtulmasına vesile olacağız.” Şeklinde konuştu.

                Grup sözcülerinin görüş bildirmesinin ardından yapılan oylamada madde oy birliği ile kabul edildi.

                Meclis toplantısı “Mülkiyeti Belediyemize ait olan Eski İtfaiye binasının bulunduğu alanda katlı otopark, kütüphane ve gençlik merkezi projemizin yapımı finansmanında kullanılmak amacı ile;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İstasyon mahallesi (tapu kaydı Merkez mahallesi) 100 ada 81 parselde kayıtlı 10.193,74m2 taşınmazın (imar planlarında konut dışı kentsel çalışma alanında kalan) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e) bendine istinaden taşınmaz alımına, satımına, trampasına karar verme yetkisinin Belediye Meclisinde olduğu, yine aynı kanunun Encümenin Görev ve Yetkileri başlığı altında bulunan 34.maddesi (g) bendinde ‘Belediye Encümeni; Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak ile görevlidir’ denilmektedir.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan 100 ada 81 parselde kayıtlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre açık ihale usulü ile satılması yetkisinin Belediye Encümenine verilmesinin Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.” maddesinin görüşülmesiyle devam etti.

                Maddeyle ilgili söz alan Mustafa Helvacıoğlu, “Keşan tek yöne uygulamasına giriyor. Şehir, sokak iyileştirmeleri yapılıyor. Bununla birlikte ciddi otopark ihtiyacı doğuyor. Keşan’ın büyümesi ve çekim merkezi özelliğini korumak istiyorsak, otopark ile ilgili ciddi adımlar atmalıyız. Keşan Belediyesi olarak dersimize çalışıyor ve her fırsatta bu sorunun çözümü için projeler üretiyoruz. Eski itfaiye alanın bulunduğu bölgeye otopark ve gençlik merkezi yapılmasıyla ilgili proje hazırladık. Gençlerimize önem veren bir şehiriz. Kütüphaneler ve Müzeler Genel Müdürlüğü yapacağımız projenin yarısını karşılama sözünü veriyor. Lüleburgaz yapıyor, Enez’de de yapılması söz konusu. Bizde Hastane Caddemizi yeniliyoruz ve bu yenileme kapsamında ek otopark ihtiyacı söz konusu. Eski itfaiye binasının olduğu yere tavanı yüksek, etkinliklerde kullanabileceğimiz bir proje planlıyoruz. Bununla ilgili taslağımız hazır. Kütüphaneyle ilgili hibe destekten Keşan’ımızın yararlanması lazım. Eski itfaiye böylesine yakışan vizyonel bir proje yapılmalı. Bu projenin toplam bedelini kendi belediye kaynaklarımızla para harcamadan yapabiliriz. Gençlerimiz ihtiyaçları da acil, otopark da acil ve her iki sorunu aynı anda çözüme kavuşturabiliriz. Keşan bu hibeden payını almalı ve fırsatı kaçırmamalı.” diye konuştu.

Grupların konu hakkında görüş bildirmesinin ardından madde oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

                Daha sonra Mülkiyeti Belediye ait olan Aşağı Zaferiye Mahallesi Dutluk Caddesi No.1/ 16 adresinde bulunan depo, İspat Cami Mahallesi Sanayi Sitesi 13.blok önü Vatan Caddesi üzerinde bulunan park ve Yeni Mahalle Dr. Ali İhsan Çuhacı Caddesi üzerinde bulunan, 4 Ekim 2022 tarihinde açılışı yapılan, Petpark’ın; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre 10 yıla kadar kiralama ihalesine çıkartılması yetkisi Belediye Encümenine oy birliği ile verildi.

Toplantı; “Mali Hizmetler Müdürlüğümüzden alınan 26.08.2022 gün ve 30101 sayılı yazıya istinaden 2022 yılı bütçelerinde öngörülenin ötesinde beklenmeyen yüksek seviyelere ulaşan enflasyon oranları ve döviz kurlarında görülen artışlara bağlı olarak personel giderleri, sosyal güvenlik giderleri, su alımları giderleri, elektrik giderleri, kanalizasyon ve tesis yapım giderleri, TL cinsinden diğer iç borç faiz giderleri, iller bankasına verilen paylar ve diğer hizmet alımları ödenek gider kalemlerine 63.068.000,00 (altmış üç milyon altmış sekiz bin) TL ek ödenek ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine göre personel maaş ödemeleri ile ilgili bütçe kalemlerimize ek nütçe tanımlanmasına ait komisyon raporunun” görüşülmesiyle sürdü.

Mali Hizmetler Müdürü Hasan Balcı’nın madde ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu’nun raporunu okumasının ardından madde oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra “Eylül ayı Meclisimizce görüşülen ve komisyona havale edilen İlçemiz ile mücavir alanlarımızda kullanılan içme ve kullanma suyu ücret tarifelerinin güncellenmesine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülmesi” maddesi ele alındı.

                Madde hakkındaki komisyon raporunu okuyan Su İşleri Müdürü Bedri Kara, Paşayiğit Mahallesinde su metreküp birim fiyatının Keşan Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne ödenen su metreküp birim fiyatı ile aynı oranda uygulanmasına devam edilmesine, İzzetiye Mahallesi’nde metreküp satış fiyatına 1.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %25, diğer mahalle ve mücavir alanlarda yine 1.11.2022 tarihinden geçerli olmak üzere %15 oranında güncellenmesine CHP’li üyelerin hayır oylarına karşılık, AK Partili ve İYİ Partili üyelerin “Evet” oyları karşılığında oy çokluğu ile kabul edildiğini kaydetti.

Daha sonra söz alan Helvacıoğlu, karar nedeniyle komisyon üyelerine teşekkür ederek, şunları söyledi: “Sudan kar elde etmeyelim ama zarar da etmeyelim. Başından beri bunu söyledik. Maalesef bu konuda ortak akılda buluşamadık. Suyu yaklaşık 16 TL’ye mal ediyor, 6-7 TL’ye satıyoruz. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi %80 oranında zam istedi. %40 zam kararı alındı. Bizde cüzi miktarda bir güncelleme yapıyoruz.”

                Madde komisyon raporu doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi.

                Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 1026 ada 1 numaralı parselde istenen plan değişikliği talebi ise ilgili komisyon raporu doğrultusunda reddedildi. 

                Toplantının devamında yeni pazar yeri yapılması amacıyla İspat Cami Mahallesi 1762 ada 3-4 parsellerin plan değişikliği yapılmasına ait komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

                İstasyon Mahallesi Plan Değişikliğine askı süresi içinde gelen itiraz dilekçeleri komisyon raporu doğrultusunda reddedilirken, İspat Cami Mahallesi, Büyük Cami, Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde yaklaşık 115 hektarlık alanda 18. madde uygulaması yapılması amacıyla İller Bankası’ndan 1,5 milyon TL kredi alınması talebi ise oy birliği ile kabul edildi.

                Helvacıoğlu, maddenin kabulü ile Keşan’a yatırımın önünün açıldığını ve söz konusu alanlarda 18. Madde uygulaması yapılacak hale gelineceğini bildirdi.

                Paşayiğit mahallesinde 9 yıl muhtarlık yapmış olan Merhum Şaban Akkaya’nın isminin Paşayiğit Mesire Alanı’na verilmesi talebi ise İsim Belirleme Komisyonu’na havale edildi.

                Daha sonra gündeme ilave edilen ve Macera Parkı altyapı düzenlemesini içeren madde ele alındı.

                Madde hakkında Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı ve Fen İşleri Müdürü Erdi Kılıç bilgi verdi.

                Daha sonra yapılan oylamada Macera Parkı altyapı düzenlemesini işinde kullanılmak üzere 4 milyon 720 bin TL kredi temin edilmesi için Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na oy birliği ile yetki verildi.

                Söz konusu projeye geçmiş dönem belediye yönetimi döneminde başlandığını belirten Helvacıoğlu, “Belediye ve devlette devamlılık esastır. Geçmiş dönemin işi diye kenarda bırakmadık. Daha da geliştirerek en güzelini vatandaşımıza sunmak için çaba harcıyoruz. Bu anlayışı daha önce Paşayiğit Mahallemizde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde de uyguladık.” dedi.

                Toplantıyı kapatan Helvacıoğlu, alınan Keşan’a hayırlı olmasını diledi.

                Kasım ayı meclis toplantısı 3 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

Related posts

Leave a Comment