‘10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ ‘NEDENİYLE YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI

                 “Hak ve özgürlükleri yok sayanları halkımızda yok sayacak”

İnsan hak ve hürriyetleri bireylerin insan olmaları nedeniyle doğuştan sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerin bütünüdür.

Gelişen ve değişen dünyada evrensel değerler olarak nitelenen bu hak ve özgürlükler, insanın onurlu bir yaşam sürmesi, toplumsal barış ve esenliğin sağlanması için vazgeçilmezdir.

Bu anlayış doğrultusunda ülkemiz “insan haklarına saygı” ilkesini Anayasal güvenceye kavuşturmuş ve Cumhuriyetimizin değiştirilemeyecek niteliklerinden biri olarak kabul edilmiştir.

20 yılıdır ülke yönetiminin tek hâkimi olan AKP iktidarının uygulamaları demokrasiye, özgürlüklere telafisi güç zararlar vermiştir.

İnsan hak ve özgürlükleri daraltılmış, şiddet ve kutuplaşma artmıştır.

Umutsuzluk yok hak ve özgürlükleri yok sayanları halkımızda yok sayacak.

Örgütlenme ve düşünceyi açıklama özgürlüğünü engelleyen uygulamalara son verilecektir.

İnsan haklarına saygının güçlenmesi için Türkiye’nin, her türlü ayrımcılığı yasaklayan, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını, doğal ve kültürel çevre ve varlıkların korunmasını güvence altına alan yasal düzenleme ve uygulamalar yaşama geçecektir.

Bu duygularla; 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde; önce insan olma bilinciyle, hak ve özgürlüklerin ayrımsız herkes için korunup, yaşama geçirildiği, sömürünün son bulduğu, hakça paylaşımın hakim olduğu eşit ve özgür bir yaşam diliyorum.

Related posts

Leave a Comment