Edirne Milletvekili-KEFEK Başkanı Fatma AKSAL- İnsan Hakları Günü

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

İnsan; haklarıyla insandır. Temel Haklarını kullanmak isteyen insanlar, bu haklarını kullanırken ırkından, dininden, dilinden veya cinsiyetinden ötürü hiçbir ayrımcılığa maruz kalmamalıdır. Bunun sağlanması hem hukuken hem de vicdanen gereklidir.

Anayasamız, “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.”hükmünü koyarakİnsanların cinsiyeti nedeniyle hak ve özgürlüklerinin kısıtlanamayacağını açıkça hüküm altına almıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, her platformda vurguladığı toplumun yarısını oluşturan kadınları geride bırakarak ilerlemek ve gelişmek mümkün değildir anlayışının özünde insan haklarının temel ilkeleri vardır. Cumhurbaşkanımızın iktidarımızın ilk gününden beri hem siyaseten hem de toplumsal olarak kadın haklarına verdiği önem, ulusal ve uluslararası alanda insan hakları kapsamında atılan anlamlı ve somut adımlar olarak, diğer ülkelere örnek teşkil etmelidir.

Birçok ülkenin özgürlük ve hukuki söylemlerinin aksine mülteciler, kadına yönelik şiddetle mücadele gibi konularda yaptığı insan haklarına aykırı muamelelere baktığınızda, ülkemizdeki bu somut adımların ne kadar önemli ve gönülden olduğunu anlamaktayız.

Uzun yıllar boyunca birçok konuda mağduriyete ve hak ihlaline sebep olan başörtüsü konusunu insan hakları kapsamında değerlendiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu mağduriyetler giderilmiş, kadınların maruz bırakıldığı bu hak ihlali son bulmuştur.

Başörtüsü düzenlemesini içeren Anayasa Değişikliği Teklifi ile ilgili olarak AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özlem Zengin’in belirttiği gibi, Başörtüsü meselesi, AK Parti’nin varlığının temel unsurlarındandır. Sayın Cumhurbaşkanımız, partisinin kapatılmasını göze olarak bu mücadeleyi vermiştir. Bizler bunu asla siyasi malzeme olarak görmedik, görmeyiz.

Aslında başı açık-başı kapalı her kadının hakkını anayasal güvenceye almak üzere TBMM Başkanlığına sunduğumuz teklifimiz bu somut adımlarımıza en güzel örnektir; genç yaşlı demeden, dil din ırk ayrımı olmadan anayasa ile güvence altına alınacak olan bu konu, tam olarak; insan hakları adına tarihi bir gelişme olarak değerlendirilmelidir.

Bu vesile ile 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü kutluyor. Tüm dünyada temel hak ve özgürlükler konusunda hızla ve kararlılıkla adımlara vesile olmasını diliyorum.

Related posts

Leave a Comment