İklim değişikliğinin Kırklareli ilimize olumsuz etkilerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla önerge verdi

                                       TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İklim değişikliğinin Kırklareli ilimize olumsuz etkilerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

Saygılarımızla.

                                                                                              Vecdi Gündoğdu

                                                                                              Kırklareli Milletvekili

                                                                                              Çevre Komisyonu Üyesi

                                                                             GEREKÇE

İklim krizi, etkisini ülkemizin farklı bölgelerinde farklı şekillerde göstermektedir. Türkiye’nin bir parçası olduğu Doğu Akdeniz havzasında özellikle yaz sıcaklıkları oldukça yükselmiştir. 60-70 yıl hiç gözlenmeyen hava sıcaklıkları günümüzde sıkça görülebilmektedir.

Özellikle Akdeniz bölgesindeki ısınma, dünyanın birçok bölgesine göre çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

Bunun yanı sıra, bölgede görülecek yağış miktarları da azalmaktadır. Bu değişimler, Türkiye’yi çeşitli şekillerde etkilemeye başlamıştır.

Değişimler; ortalama sıcaklık artışı, aşırı sıcak hava dalgalarının görülme ihtimalini artırmakta ve daha önce görülmemiş şiddette sıcaklıkların yaşanmasına neden olabilmektedir.

Yaz mevsiminin süresi sıcak günlerin artışına bağlı olarak uzamakta, mevsim normali günlerin ve soğuk günlerin sayısını azaltmaktadır. Bu durum, tarım ürünlerinin kaybedilmesine ve özellikle yeşil alanı kısıtlı şehirlerde sağlık ve iş güvenliği sorunlarına neden olabilmektedir.

Hava sıcaklığındaki artış, kar olarak düşen yağış oranını azaltarak Türkiye’nin kar örtüsünü küçültmekte, sel riskini artırmakta ve su yönetim sorunlarına neden olmaktadır.

Bu durum, tarım, şehir yönetimi ve hidroelektrik üretiminde aksaklıklara yol açmaktadır.

                Sıcak bölgelerdeki kuruma ve ısınma, ormanların sağlığını zayıflatmakta ve hızlıca kontrolden çıkabilecek orman yangınlarının olasılığını ve şiddetini artırmaktadır.

Trakya bölgesinde, Kırklareli’nde özellikle son yıllarda düşen yağışın azalması, yer altı su kaynaklarının daha fazla tüketilmesine sebep olmakta, çiftçiler ile ekosistem ihtiyaçlarını karşı karşıya getirmektedir.

Özellikle kurak yıllarda tarımdaki su ihtiyacının artmasıyla birlikte, yüzey suyuna ek olarak aşırı yer altı suyu tüketimi, sulak alanların yok olmasına ve toplu canlı ölümlerine sebep olmaktadır.

Yer altı suyunun çekilmesi bölgelerde toprak çökmesine de neden olmakta, bölgesel altyapıya ve evlere ciddi zarar vermektedir.

İklimdeki ısınma, havanın daha fazla nem tutabilmesini sağlamaktadır. Bunun etkisiyle bazı bölgelerimizde, kıyılarımızda daha sık, ani ve şiddetli yağışlar görülmektedir.

Bu doğrultuda;

İklim değişikliğinin Kırklareli ilimize olumsuz etkilerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını ihtiyaç bulunmaktadır.

Saygılarımızla.

Related posts

Leave a Comment