Macera Parkı, Kent Müzesi ve Geri Dönüşümü Parkı Bulgaristan’dan gelen heyeti büyüledi

Macera Parkı Projesinin Keşan’daki kapanış etkinlikleri gerçekleştirildi 

“Macera Parkı” projesi olarak bilinen “Keşan ve İvaylovgrad Belediyesi  Lambuh köyünde turizm ve rekreasyon bölgeleri oluşturarak doğal, kültürel ve turistik alanlara erişim koşullarının iyileştirilmesi” adlı AB projesinin, “Proje Kapanış Konferansı” ve “Promosyon Turu”  etkinlikleri 21 Aralık 2022 Salı günü gerçekleştirildi.

Etkinliklere; Keşan Belediye Başkan Vekili Sema Kılıç, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı ve Tahir Özçınar, Proje Koordinatörü Tahir Demirel, İvaylovgrad Belediye Başkan Yardımcısı Svetla Mollova, İvaylovgrad Belediye Başkan Yrd. Kırıstyu Deliivanov, İvaylovgrad Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Mümin ve BG Proje Koordinatörü Violeta Nedyelkova katıldı.

Projenin kapanış konferansı Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konferansta konuşan Proje Koordinatörü Tahir Demirel; “Avrupa Birliği Başkanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının ikinci teklif çağrısı kapsamında CB005.2.21.114 sayılı “Keşan ve İvaylovgrad Belediyesi Lamba köyünde turizm ve rekreasyon bölgeleri oluşturarak doğal, kültürel ve turistik alanlara erişim koşullarının iyileştirilmesi” isimli projesi 30.12.2020 tarihinde imzalanmıştır. Proje süresi 24 aydır. Her iki ortağın yararlanmış olduğu toplam proje bütçesi 490.774,34 Euro’dur. Keşan ve İvaylovgrad Sınırötesi Bölgelerinin turist çekiciliğini arttırmak amacı doğrultusunda, Keşan Belediyesi ve Bulgaristan Haskovo ilinde bulunan İvaylovgrad Belediyesi arasında ortaklık sağlanmıştır. İvaylovgrad Belediyesi liderliğinde, Keşan Belediyesi partnerliğinde yürütmekte olan projedeki faaliyetler ile turizmin geliştirilmesi ve doğal, kültürel ve tarihi alanların ve ilgili altyapının daha iyi kullanılması alanında sınırın her iki tarafında işbirliğinin teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Projede gerçekleştirilmiş olan faaliyetler; Proje yönetimi, 6 adet proje yönetimi ekip toplantıları, Lambuh köyü, Ivaylovgrad belediyesinde bir turist kompleksi ve bir bilgi merkezinin geliştirilmesi, Keşan’da bir Macera Parkı alanı ve bir adet bilgi merkezinin geliştirilmesi, ortak bir turizm geliştirme programının hazırlanması, Ivaylovgrad’da bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenmesi, her iki belediyenin yeni turistik yerlerinde paydaşlara yönelik 2 adet promosyon turu (1’i Ivaylovgrad ve 1’i Keşan’da) içeren ortak bilinçlendirme kampanyası, iletişim ve görünürlük faaliyetleri. Projenin Bulgaristan ayağındaki Promosyon Turu ve Yuvarlak Masa Toplantısı Etkinlikleri, 16-17 Aralık 2022 tarihinde, İvaylovgrad – Haskovo/Bulgaristan’da gerçekleştirilmiştir. Proje Kapanış Konferansı Etkinliği 21 Aralık 2022 tarihinde Keşan’da, Bulgaristan ve Türkiye’den katılım sağlayan kurum temsilcileri, proje paydaşları ve proje ekibi üyelerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.” dedi.

Konferansta, uygulanmakta olan proje genel bilgileri aktarılarak, yürütme sürecinde Türkiye ve Bulgaristan’da gerçekleştirilmiş olan faaliyetler ve Sınırötesi Bölgeye, turizm alanında sağlayacağı olumlu etkiler hakkında bilgiler aktarıldı.

Etkinlik kapsamında, Keşan’da gerçekleştirilmiş olan Promosyon Turu ile Keşan ve İvaylovgrad Sınırötesi Bölgelerinin popülerleştirilmesi hedeflenirken, Keşan’da gerçekleştirilmiş olan Promosyon Turu’na, Bulgaristan’dan gelen turizm sektör temsilcileri de katıldı.

Promosyon Turunda, Keşan’da proje kapsamında oluşturulmuş olan Macera Parkı alanı ile Keşan Kent Müzesi ve Geri Dönüşüm Parkı ziyaret edildi.

Bulgar heyet projedeki promosyon turu kapsamında ziyaret edilen Macera Parkı, Geri Dönüşüm Parkı ve restorasyonu devam eden Kent Müzesi çalışmalarını beğeniyle karşıladı.

Gerçekleştirilen etkinlikler ile proje sonuçlarının sürdürülebilirliği ve turizm sektöründe benzer iyi uygulamaların gerçekleştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Projeye, Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı aracılığıyla AB tarafından eş-finansman sağlandığının altı çizildi.

Related posts

Leave a Comment