ESLENME ÇANTALARINDA ZEYTİN EKMEK KALMADI…Okullarda Çocuklarımıza Ücretsiz Yemek Talebi…TBMM Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut ÖZER tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.

Vecdi Gündoğdu
Kırklareli Milletvekili
Çevre Komisyonu Üyesi

Son yıllarda yaşanan ekonomik sorunlar, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı vatandaşlarımızın
hızlı bir şekilde fakirleşmesine neden olmaktadır.
Yoksullaşan aile ve bireyler, çocuklarına sağlıklı beslenme imkanları sağlayamamaktadır.
Bakanlığınız olarak 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın ikinci döneminin başladığı 6 Şubat
2023’ten itibaren okullarda sadece okul öncesi eğitimdeki çocuklara ücretsiz yemek verileceği
açıklandı.
Bu doğrultuda,
1-Okul öncesi eğitim dışında kalan öğrencilerimizin, çocuklarımızın sayısı kaçtır, bu
öğrencilerimizden ihtiyaç sahibi çocuklarımıza da ücretsiz yemek verilmesini neden sağlamıyorsunuz,
yoksa ihtiyaç sahibi hiçbir öğrencinin olmadığını mı düşünüyorsunuz?
2-20 yıllık AKP iktidarları sonucunda; ailelerin çocuklarının beslenme çantalarına yeterli
miktarda, gelişim süreçlerine zarar vermeyecek düzeyde gıda maddesi koyamayacak ve okul harçlığı
veremeyecek duruma gelmesi eğitimde fırsat eşitsizliğini daha da artırmamış mıdır, artırdı ise bu farkı
nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz?

Related posts

Leave a Comment