Ergene Belediyesi 2023 Yılının İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Ergene Belediyesi 2023 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Başkanlığında gerçekleşen Ergene Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Ulaş hizmet binasında gerçekleşti.

Ergene Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısında alınan kararlar şu şekilde oldu;

1. Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 20.12.2022 tarih ve 557 sayılı yazısına konu olan denetim komisyonunun oluşturulması hususunun görüşülerek karara bağlandı.

2. Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 20.12.2022 tarih ve 322 sayılı yazısına konu olan Belediye Meclisinin 2023 yılında tatil yapacağı ayın belirlenmesi hususu görüşülerek karara bağlandı.

3. Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 20.12.2022 tarih ve 323 sayılı yazısına konu olan 2023 yılında meclis üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hususu görüşülerek karara bağlandı.

4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 20.12.2022 tarih ve 839 sayılı yazısına konu olan zabıta hizmetlerini ilen yürütmek üzere görevlendirilen personele 2023 yılında ödenecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hususu görüşülerek karara bağlandı.

 5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2022 tarih ve 846 sayılı yazısına konu olan mevcut boş memur kadrolarında unvan değişikliği ile dolu memur kadrolarında derece değişikliği yapılması hususu görüşülerek karara bağlandı.

 6. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22.12.2022 tarih ve 847 sayılı yazısına konu olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden 2023 yılında çalıştırılacak olan sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşülerek karara bağlandı.

7. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 22.12.2022 tarih ve 805 sayılı yazısına konu olan Velimeşe Mah. 789 ada 79 nolu mera vasfındaki parselin sosyal tesis alanı ile rekreasyon alanı olarak kullanılmak üzere kamu yatırımı kapsamında değerlendirilmesi hususu görüşülerek karara bağlandı.

 8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 22.12. 2022 tarih ve 4098 sayılı yazısına konu olan Velimeşe Belediyesi revize uygulama imar planı plan notlarındaki bazı hükümlere ilişkin uygulama imar plan notu değişikliğinin Tekirdağ Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ nün talebi doğrultusunda tekrar görüşülerek karara bağlandı.

9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 26.12.2022 tarih ve 4125 sayılı yazısına konu olan imar planı bulunmayan alanlarda doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından şebeke yatırımı yapılması konusunda taahhüt verilmesi hususu görüşülerek karara bağlandı.

Ergene Belediyesi Ocak Ayı Meclis gündeminin ardından Komsiyondan gelen raporlar görüşülerek karara bağlandı. Komisyondan gelen raporlar şu şekilde oldu;

1. 2023 yılında uygulanmak üzere pazaryeri tezgah kurma bedeli ve vize yaptırma ücretinin belirlenmesi konulu 12.12.2022 tarih ve 15 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlandı.

2. Yeşiltepe Mah. Akınca Sok. Yeşilırmak Sok. ve Kızılırmak Sok. kesişme noktasında bulunan parka isim verilmesi konulu 12.12.2022 tarih ve 03 sayılı Cadde ve Sokak İsimleri Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlandı.

3. Tekirdağ Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ nün talebi doğrultusunda tekrar görüşülen Marmaracık 1. Etap uygulama imar planı revizyonu plan notlarındaki bazı hükümlere ilişkin uygulama imar plan notu değişikliği konulu 19.12.2022 tarih ve 25 sayılı İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlandı.

4. Marmaracık konut dışı kentsel çalışma alanında (3. Etap) 15 metrelik yolun kaldırılmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliği konulu 20.12.2022 tarih ve 26 sayılı İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlandı.

5. Mahalle sınırlarının tespit edilmesi konulu 21.12. 2022 tarih ve 27 sayılı İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlandı.

Related posts

Leave a Comment