Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğünden Matematik Seferberliği

Millî Eğitim Bakanlığımızın başlattığı “Matematik Seferberliği” çerçevesinde Tekirdağ’da çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda matematiğin en önemli yapı taşlarından olan sayılar ve işlemler konularını evdeki günlük hayat sürecinde öğrenmeye yönelik etkinlikler geliştirmeyi amaçlayan “Matematik Öğretmenleriyle Evde Sayılar ve İşlemleri Öğrenme Etkinlikleri Geliştirme Çalışmaları (EVSAYMAT)” isimli proje İlimiz genelinde Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile birlikte gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Matematik Seferberliği kapsamında sınıf öğretmenlerinin matematikte problem çözme stratejilerini gerçekleştirme düzeylerinin belirlenmesi ve problem çözme öğretim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla İlimizde “Matematikte Problem Çözme Stratejilerini Gerçekleştirme ve Problem Çözme Öğretim Uygulamalarının Geliştirilmesi Araştırma ve Geliştirme Projesi” devam etmektedir.

Öğretmen ve eğitim yöneticilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yürütülen “Tekirdağ Öğretmen Akademisi” projesi kapsamında matematik öğretmenleri için çevrim içi seminer ve tecrübe paylaşımı faaliyetleri de devam etmekle birlikte ayrıca Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Matematik Seferberliği kapsamında tüm eğitim kademelerinden eğitim yöneticileri ve matematik öğretmenlerinin katılımıyla 5 Ocak 2023 Perşembe günü Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda “Matematik Seferberliği Çalıştayı” düzenlenmiş olup okul ve kurumlarımızın kullanımına sunulmak üzere çalıştay sonuç raporu hazırlıkları devam etmektedir.

Related posts

Leave a Comment