Zabıta Ekiplerinden İlan ve Reklam Vergisi Denetimi

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilgili kanunu gereğince, 2023 yılı ilan ve reklam vergilerinin güncellenmesi, beyan edilmesi ve beyan edilen vergilerin ödenmesi konusunda denetimlerini sürdürüyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 12. maddesi hükümleri gereğince, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamın, İlan ve Reklam Vergisi’ne tabi olduğunu söyledi.

Başkan Yardımcısı Kum açıklamasının devamında, “İlan ve reklam vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dâhil olmak üzere; ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir. İlan ve reklam işlerini mutad meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefleri adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.

Bu kapsamda Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediyemiz sorumluluk alanlarında bulunan iş yerlerine ait 2023 yılı ilan ve reklam vergilerinin güncellenmesi ve daha önce beyan vermiş olan esnafların vergi ödemelerini yapmaları hususunda gerekli uyarıları yapmakta olup; beyan vermemiş olan esnaflardan da yeni beyan alınarak vergilendirme çalışmaları için başlatılan denetimler sürdürülmektedir.

Esnaflarımızın ve konuyla ilgili meslek erbaplarının herhangi bir cezai müeyyideye maruz kalmamaları için bir an önce işlemlerini gerçekleştirmelerini ve ödemeleri zamanında yapmalarını hatırlatırız.” dedi.

Başkan Yardımcısı Kum ayrıca ilan ve reklam vergilerinin ilk taksitinin 31 Mayıs 2023, ikinci taksitinin ise 30 Kasım 2023 olduğunu sözlerine ekledi.

Related posts

Leave a Comment