GERÇEK SIĞINMACI SAYISI “HARCAMALARLA” ORTAYA ÇIKTI

SIĞINMACILARA PARA YETMİYOR…

Zafer Partisi GenelBaşkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, iktidarın Türkiye’de bulunan gerçeksığınmacı sayısını gizlemeye çalışsa da milyarlarca lirayı bulan harcamalarıartık gizleyemediğini açıkladı.

Aslan, İçişleriBakanı Süleyman Soylu’nun “kaçak göçle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini”söyleyerek, Türkiye’de kayıt altında olan Suriyeli sayısının 3.5 milyon olarakaçıkladığını hatırlattı. Aslan, şunları kaydetti:

Soylu’nun dediğigibi 3.5 milyon kişi ile sınırlı değil

“Büyük bir ekonomikkriz yaşıyoruz. İşçisi köylüsü, emeklisi açlıkla mücadele ediyor, günükurtarmaya çalışıyor. Kendi vatandaşının sorunlarını görmeyenler sığınmacılarıel üstünde tutuyor. Sağlık harcamalarından, barınmalarına, aylık maaşa kadar enince detayına kadar düşünüyorlar. Türkiye’yi sığınmacı deposu yapmak isteyen Avrupaile işbirliği içindeler. Her konuşmalarında yerli ve milli olmaktan bahsedeniktidar temsilcileri Türkiye’de kaç tane yabancı sığınmacı olduğunu bir türlüitiraf edemiyorlar. Ama yapılan harcamalar gerçeğin İçişleri Bakanı Soylu’nundediği gibi 3.5 milyon kişi ile sınırlı olmadığını gözler önüne seriyor.

“Yapılanharcamaların tamamı bilinmiyor. Ancak Sayıştay’ın Göç İdaresi Başkanlığıdenetimleri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı rakamlar, bütçeverileri incelendiğinde ortaya çıkan rakamlar gizlenen harcamaların bilekorkunç boyutlara ulaştığını, Türkiye’nin sırtında nasıl bir kamburoluşturduğunu ortaya çıkarıyor.”

“Sayıştay, Göçİdaresi Genel Müdürlüğü’nde yaptığı denetimler sığınmacılar için harcanantutarı ortaya koydu. Sayıştay raporuna göre, kamu kaynaklarından 4.1 milyarlira harcayan kurum, ayrıca yabancı fonlardan gelen 111 milyon 322 bin liraharcadı. Kurum, bütçeyle verilen ödenekler dışında, Avrupa Birliği ile yapılan“Düzensiz Göçmenlerin Yönetimi, Kabulü ve Barınması Konusunda Göç İdaresi GenelMüdürlüğünün Desteklenmesi Projesi kapsamında sağlanan 22 milyon 300 binEuro’luk bütçesinden geçen yıl 78 milyon 103 bin lira harcandı. Ayrıca,Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile yapılan “İl Göç İdaresiMüdürlüklerinin Desteklenmesi Aşama III Projesi” kapsamında 30 milyon 128 binlira, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile yapılan“Çocukların Korunması Programı Projesi” kapsamında da 3 milyon 90 bin lirakaynak kullanıldı. İdare, 2021 yılı bütçesinden ise 4 milyar 105 milyon 475 binlira harcadı.”

“Çeşitli fonlardanyapılan finansman yetmiyor. Vatandaşın vergileri de sığınmacılara gidiyor. Sonolarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Göç İdaresi Başkanlığı ile sığınmacılarasağlık giderleri için 2022 yılı için 1 milyar 750 milyon liralık bir protokolimzaladıklarını açıkladı. Bakan Koca sadece bir bölümünü açıkladı. Ek bütçeylebirlikte sığınmacıların sağlık giderleri için 4,1 milyar lira ayrıldı. Bututarı da üzerine eklediğimizde 5,8 milyar liralık bir kaynak sığınmacılarınsadece sağlık harcamalarına gidecek.”

Türkiyeekonomisine ağır bir maliyeti var

“2023 yılı içinSağlık Bakanlığı’nın doğrudan kişi başına yapabileceği harcama bin 8 TL’yedüşmüş durumda. Günler sonrasına verilen randevular, ilaçta yaşanan sorunlarvatandaşın tedavi olma hakkını elinden alması yetmezmiş gibi bir de kamukaynakları sığınmacılara gidiyor. Bölgede ticaretin durmasının, güvenliknedeniyle yapılan harcamaların Türkiye ekonomisine ağır bir maliyeti var.İktidar seçimler yaklaştıkça geri göndermekten bahsediyor ancak bu dış politikaile bu sorunu çözemezler. Türkiye’de iktidarın değişmesiyle birlikte kararlıadımlar atacak bir dış politikaya dönülmesi lazım.”

“Öte yandanSayıştay, Sağlık Bakanlığı’nın bazı yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’dekisağlık tesislerinde tedavi görmeleri sonucu alacaklarını tahsil edemediğinibelirledi. Sayıştay raporuna göre bakanlığın bu kişilerden 223 milyon 813 binliralık alacağının yüzde 41’ini yani 92 milyon 434 bin lirasını tahsiledebilmiş. Sadece bir yıl için 131 milyon 378 bin lira alacağını tahsiledemiyor. Sayıştay tahsil oranının bu kalemde 2020 yılında yüzde 45 olduğunusaptadı.”

“Yüce TürkMilleti’ne, yetim hakkını başkasına yedirenlere ders vermek isteyenlere çağrıyapıyorum, bunun hesabını sandıkta sorun. Zafer Turizm ile hepsini kendiülkelerine göndereceğiz. Yerli ve milli politika nasıl olurmuş göstereceğiz”

Related posts

Leave a Comment