MALKARA BELEDİYESİ ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Malkara Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre 1 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 16.00’da Şubat Ayı Meclis Toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’un Başkanlığında toplandı.

Şubat Ayı Meclis Toplantısı; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz adına saygı duruşunda bulunulmasının ardından açılış konuşması, yoklama ve meclis gündem maddelerinin okunması ile başladı.

Gündemin 1. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclisin Tatil Edilecek Ayın Belirlenmesi hakkındaki yazısı görüşülerek Ağustos ayının tatil olması oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Tahsisli Taşınmazın Tapu Devri hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Yapılan ara komisyonun ardından Plan ve Bütçe Komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. maddesinde yer alan Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2023 Yılı Ücret Tarifesi Güncellenmesi hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Yapılan ara komisyonun ardından Plan ve Bütçe Komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün (Sağlık İşleri Müdürlüğü) Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki yazısı görüşülerek İçişleri Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Yapılan ara komisyonun ardından İçişleri Komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Revize Edilmesi hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Yapılan ara komisyonun ardından Plan ve Bütçe Komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Related posts

Leave a Comment