Ergene Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Ergene Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’in başkanlığında Ulaş hizmet binasında gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı.

Ergene Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısında alınan kararlar şu şekilde oldu,

  1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 17.02.2023 tarih ve 150 sayılı yazısına konu olan Marmaracık Mah. 158 ada 10 parsel üzerinde bulunan belediye hizmet binasının zemin katının Ergene Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi konusu görüşülerek karara bağlandı.
  2. Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 17.02.2023 tarih ve 151 sayılı yazısına konu olan Yeşiltepe Mah. 1273 ada 2 parsel 5.852,18 m2 yüzölçümlü taşınmazın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi hususu görüşülerek karara bağlandı.
  3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 20.02.2023 tarih ve 138 sayılı yazısına konu olan mevcut boş memur kadrolarına derece değişikliği yapılması konusu görüşülerek karara bağlandı.
  4. Özel Kalem Müdürlüğü’nün 21.02.2023 tarih ve 65 sayılı yazısına konu olan kurulacak olan kadın kooperatifine ortak olma konusu görüşülerek karara bağlandı.
  5. Özel Kalem Müdürlüğü’nün 22.02.2023 tarih ve 68 sayılı yazısına konu olan EBSAN İnşaat Ulaşım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ayni (taşıt) sermaye artırımı yapılması konusu görüşülerek karara bağlandı.
  6. Özel Kalem Müdürlüğü’nün 22.02.2023 tarih ve 69 sayılı yazısına konu olan EBSAN İnşaat Ulaşım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. genel kurulunda Ergene Belediyesi’ni temsil etmek üzere yetkilendirilecek kişinin belirlenmesi konusu görüşülerek karara bağlandı.

Meclis gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra komisyondan gelen raporlar görüşülerek karar bağlandı. Komisyondan gelen raporlar;

  1. Velimeşe Mah. 514 ada 6 parsele ait uygulama imar planı değişikliği konulu 10.02.2023 tarih ve 03 sayılı İmar Komisyonundan gelen rapor görüşülerek karara bağlandı.
  2. Marmaracık Mah. 1067 ada 6 parsele ait uygulama imar planı değişikliği konulu 13.02.2023 tarih ve 04 sayılı İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlandı.
  3. Mahalle sınırlarının tespit edilmesi konulu 15.02.2023 tarih ve 05 sayılı İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlandı.

Related posts

Leave a Comment