ERGENE BELEDİYESİ USULSÜZ YETKİLENDİRME VE ÇİFT MAAŞ İDDİALARIYLA MERCEK ALTINDA!

CHP’li Ergene Belediyesi’nin Özel Kalem Müdürü Doğan Durmaz’ın Ergene Belediye Başkanlığı’nın yüzde 100 sermayesine sahip olduğu EBSAN İnş.Ulş.Gıda San.ve Tic.A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden dolayı usulsüz şekilde “Huzur Hakkı” adı altında ücret aldığı iddia ediliyor.

CHP’li Ergene Belediyesi’nin Özel Kalem Müdürü Doğan Durmaz’ın Ergene Belediye Başkanlığı’nın yüzde 100 sermayesine sahip olduğu EBSAN İnş.Ulş.Gıda San.ve Tic.A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden dolayı usulsüz şekilde “Huzur Hakkı” adı altında ücret aldığı iddia ediliyor.

Doğan Durmaz’ın, 15 Nisan 2016 tarihinde tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde Ekonomist olarak göreve başladığı, belediye şirketi Ebsan A.Ş’de 24 Ekim 2017 tarihi itibariyle yönetim kurulu başkanı olarak görevlendirildiği ve 15 Aralık 2022 tarihinde Ergene Belediyesi 1.dereceli Özel Kalem Müdürü kadrosuna asaleten atandığı, bu süre zarfında 516 bin 430 TL huzur hakkı aldığı iddia ediliyor.

Konuyla ilgili İç İşleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanlığı tarafından ön inceleme başlatıldığı ve İç İşleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni beklendiği de iddialar içinde yer alıyor.

Doğan Durmaz, Ergene Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün yanı sıra, Ergene Belediyesi’nin yüzde 100 sermayesine sahip olduğu EBSAN İnş.Ulş.Gıda San.ve Tic.A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ersankop Ergene Küçük Sanayi Sitesi’nde Denetim Kurulu Üyeliği, Ergene Velimeşe Spor’da Başkan Yardımcılığı görevlerini de ifa ediyor.

Yaptığımız açık kaynaklı araştırmaya göre;

Belediye Encümeni 30 Eylül 2021 tarihli 567 no’lu kararla 26 Ekim 2024 tarihine kadar Özel Kalem Müdürü Doğan Durmaz’ı Yönetim Kurulu Başkanı, Mali Hizmetler Müdürü ve Belediye Encümeni Özgür Sağlam’ı ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlemiş.

Ergene Belediyesi Encümenliği’nin 19 Ocak 2023 tarihli 59 no’lu sayılı kararında ise; Mülayim Bedir’in (CHP Bld.Meclis Üyesi, Belediye Encümeni), Merdin Cantaş’ın (CHP Bld.Meclis Üyesi), Çetin Bulum’un (CHP Bld.Meclis Üyesi), Eyüp Nazlı’nın (CHP Bld.Meclis Üyesi), Ali Cengiz Yürük’ün (CHP Bld.Meclis Üyesi) EBSAN A.Ş yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmiş.

Alınan Encümen kararının üzerinden geçen 1,5 aylık süre zarfında EBSAN A.Ş resmi internet sitesinde ise yeni yönetim kurulu üyelerinin bilgilerinin olmaması da ayrıca soru işaret yaratıyor.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ’NİN DENETLEMESİ GEREKEN BELEDİYE ŞİRKETİNDE YÖNETİCİLİK YAPMASI HUKUKİ OLSA DA ETİK VE VİCDANİ DEĞİLDİR!

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinde belirlenen belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında; Belediyenin stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşüp kabul etmek, bütçe ve kesin hesabı kabul etmek ve bütçe tertipleri arasında aktarma yapmak, belediyenin imar plânlarını görüşüp onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Borçlanmaya karar vermek, taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek vb. gibi görevler yer almaktadır.

 Bu bağlamda geniş ve önemli görev ve yetkileri olan belediye meclisi ve dolayısıyla meclis üyeleri; gerek belediyenin gerek belediye başkanının ve gerekse belediye şirketlerinin faaliyetlerini denetleyecek, değerlendirecek ve gerektiğinde işlemlere ilişkin karar verecek olan kişilerdir. Belediye Encümenliği’nin aldığı bu karar hukuki olsa da etik ve vicdani değildir.

Kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerine ödenen huzur hakları, AK Parti iktidarları döneminde en çok tartışılan konuların başında geliyor. Yakınları zenginleştirme aracı olarak yönetim kurulu üyeliklerini kullanma alışkanlığı ise iktidar muhalefet demeden kamuda yayılmaya devam ediyor.

CHP’Lİ ERGENE BELEDİYESİ 7 İLKE’NİN İÇİNİ DOLDURUYOR MU?

Ana Muhalefet Partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 Temmuz ayında CHP Belediye Başkanları Çalıştayı’nın açılışında yaptığı konuşmada güveni sağlamanın yolunun yedi temel ilkeden geçtiğini belirterek belediye başkanlarına şu uyarılarda bulunmuştu:

“Bu yedi temel ilkeyi çerçeveletip belediyelere asın. Sizler de buna bağlık kalarak bütün faaliyetlerinizi yürütün.

Bir; yönettiğiniz belediyede hemşehrilerinizi ötekileştirmeyiniz tüm vatandaşları kucaklayınız.

İki; hizmeti belli kişiler zümreler yandaşlar için değil halk için üretiniz.

Üç; fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapınız.

Dört; yoksullara yardım yaparken insan onurunu koruyunuz.

Beş; harcamalarınızı disiplin içinde planlayınız, her kuruşun hesabını millete veriniz. Hiç kimse unutmasın kul hakkı halkçılığın temel ilkelerinden birisidir. Onlar kul hakkı yiyorlar biz yemeyeceğiz.

Altı; yönetici atamalarında liyakat esasına uyunuz, partizanca uygulamalardan kaçınınız. Belediyede siyaset yapacak olan kişi sadece belediye başkanıdır. Yardımcılarınız, müdürleriniz ‘ben de siyaset yapacağım’ diyorsa onları kapının önüne bırakabilirsiniz. Her atama liyakatli olacak. Efendim falan milletvekili telefon etti onun akrabası… Hiç dinlemeyeceksiniz. Genel Başkan’ın akrabası… Hiç dinlemeyeceksiniz kapının önüne koyacaksınız.

Yedi; belediyeyi adaletle yöneteceksiniz. Kimsenin işiyle ve aşıyla uğraşmayınız.

Bu 7 ilkeyi yaptığınız zaman belde halkıyla aranızda olağanüstü bir güven ilişkisi doğacaktır.”

CHP’li Ergene Belediyesi hakkında ortaya atılan iddialara ve Belediye şirketinde yönetim kurulu için yapılan görevlendirmelere CHP Genel Merkezi’nin ne şekilde tepki vereceği merak ediliyor.

Related posts

Leave a Comment