Ergene Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Ergene Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’in başkanlığında Ulaş hizmet binasında gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı.

Ergene Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısında alınan kararlar şu şekilde oldu,

  1. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 10.03.2023 tarih ve 74 sayılı yazısına konu olan 2 adet Encümen Üyesi seçilmesi hususu görüşülerek karara bağlandı.
  2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.03.2023 tarih ve 898 sayılı yazısına konu olan Sağlık Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağı hakkında kurum görüşü verilmesi hususu görüşülerek karara bağlandı.
  3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.03.2023 tarih ve 901 sayılı yazısına konu olan İmar Komisyon Üyelerinin seçilmesi hususu görüşülerek karara bağlandı.
  4. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 13.03.2023 tarih ve 207 sayılı yazısına konu olan depremden etkilenenlerin kreş ve spor salonu hizmetlerinden ücretsiz yararlanması hususu görüşülerek karara bağlandı.
  5. Zabıta Müdürlüğü’nün 13.03.2023 tarih ve 238 sayılı yazısına konu olan İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyon Üyelerinin seçilmesi hususu görüşülerek karara bağlandı.
  6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.03.2023 tarih 964 sayılı yazısına konu olan Cadde ve Sokak İsimleri Komisyon Üyelerinin seçilmesi hususu görüşülerek karara bağlandı.
  7. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 17.03.2023 tarih ve 143 sayılı yazısına konu olan Plan ve Bütçe Komisyon Üyelerinin seçilmesi hususu görüşülerek karara bağlandı.
  8. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 20.03.2023 tarih ve 233 sayılı yazısına konu olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait 1 adet aracın devir alınması hususu görüşülerek karara bağlandı.
  9. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23.03.2023 tarih ve 146 sayılı yazısına konu olan 2022 yılı Ergene Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporu görüşülerek karara bağlandı.
  10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.03.2023 tarih ve 1116 sayılı yazısına konu olan Ahimehmet, Esenler, İğneler, Kırkgöz, Vakıflar ve Yulaflı Mahallelerine ait uygulama imar planı değişikliği görüşülerek karara bağlandı.
  11. Özel Kalem Müdürlüğü’nün 23.03.2023 tarih ve 101 sayılı yazısına konu olan Ergene-1 OSB Müteşebbis Heyeti’nde Belediyemizi temsil etmek üzere 2 asil ve 2 yedek üyenin belirlenmesi hususu görüşülerek karara bağlandı.
  12. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.03.2023 tarih ve 156 sayılı yazısına konu olan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan bütçe içi işletmeye nakit sermaye verilmesi hususu görüşülerek karara bağlandı.

Meclis gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra komisyondan gelen raporlar görüşülerek karar bağlandı. Komisyondan gelen raporlar;

  1. EBSAN İnşaat Ulaşım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye ait ayni (taşıt) sermaye arttırımı yapılması konulu 03.03.2023 tarih ve 01 sayılı Plan ve Bitçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlandı.
  2. Yeşiltepe Mahallesi Gökdelen Caddesi No:71/A adresinde bulunan işyerinin içkili yer bölgesine dahil edilmesi konulu 09.03.2023 tarih ve 01 sayılı İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlandı.
  3. Mahalle sınırlarının tespit edilmesi konulu 13.03.2023 tarih ve 06 sayılı İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlandı.

Related posts

Leave a Comment