Demokrasinin temel taşı olan köy ve mahalle muhtarlarımızın sorunlarının araştırılması için soru önergesi verdi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Demokrasinin temel taşı olan köy ve mahalle muhtarlarımızın sorunlarının araştırılarak sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

Saygılarımızla.

                                                                                              Vecdi Gündoğdu

                                                                                              Kırklareli Milletvekili

                                                                 GEREKÇE

Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk muhtarlık kurumunu ve muhtarlarımızı “Demokrasimizin temel taşı” olarak nitelendirmiştir.

Köy ve mahallelerin toplum içinde daha küçük birimler olduğu göz önüne alındığında, muhtarların, şehir, kasaba ve köylerimizde hem birlik ve dayanışmanın sağlanması açısından, hem de belediye ve diğer kamu kuruluşlarına ait hizmetlerin görülmesi açısından ne kadar önemli oldukları ortaya çıkmaktadır.

Ülkenin dört bir yanında devlet ve vatandaşın ilk kaynaştığı, buluştuğu ve iletişim kurduğu, devlet ve vatandaş arasında köprü görevi yapan muhtarlarımız toplumun kılcal damarlarıdır.

Mahallelerimizde, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak adına kamu-belediye ve mahalle sakinleri arasında muhtarlarımızın yürütmüş olduğu görev, toplumsal huzur ve vatandaşlarımızın hizmete en hızlı şekilde ulaşabilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır

            Bütün bu önemlerine rağmen, köy ve mahalle muhtarlarının, bugün gerek maddî gerekse görevin yerine getirilmesi bakımından yeterli donanıma sahip değildirler.

Seçimle iş başına gelen ve en küçük mahalli birimlerin idarecileri konumunda olan mahalle ve köy muhtarlarımızın sorunları her geçen gün artmaktadır.

Görev ve sorumlulukları her geçen gün artan, varlıklarıyla devlete, millete güç veren seçilmiş muhtarlarımızın ekonomik ve sosyal problemlerinin çözülmesi ivedilik arz etmektedir.

Demokrasinin ilk halkası ve yüz akı olan muhtarlarımızın daha da güçlenmesi, var olan sorunların çözülmesi ve muhtarlık bütçesi oluşturulması, muhtarların iş yüklerinin azaltılması için yardımcı personel sağlanması zorunluluk haline gelmiştir.

Köy ve mahallemizde kaliteli ve demokratik bir yaşam, muhtarların ellerinde filizlenecektir.

Bu doğrultuda;

Demokrasinin temel taşı olan köy ve mahalle muhtarlarımızın sorunlarının araştırılarak sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Saygılarımızla.

Related posts

Leave a Comment