ERGEGENE BELEDİYESİNE AİT İŞ MAKİNELERİ “KİŞİLERE ÖZEL” Mİ ÇALIŞIYOR?

Değişik yer ve tarihlerde Ergene Belediyesine ait iş makinelerinin kişilerin özel mülkiyetlerinde çalıştığı muhabirlerimizce fotoğraflanarak tespit edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde, ücret tarifelerini düzenlemek belediye meclislerinin ve 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 13.maddesi uyarınca da bu Kanunun 1.maddesinde sayılan iş ve işlemleri yapmak belediye encümenlerinin görevleri arasındadır. Belediyenin iş makinelerini talep eden vatandaşlara belediye meclisinin belirlediği ücret tarifesine göre encümen kararı alınmadan kiralanması elbette mümkündür.

Bu bilgiler ışığında Ergene Belediyesi Yetkililerine soruyoruz;

– Belediye makine parkurunda bulunan İş Makinesi sayısı bu hizmet için yeterli midir?

– İhtiyacı olan her vatandaş bu hizmetten istediği gün ve saat aralıklarında faydalanabilir mi?

– Belediye’nin bu hizmeti Gelir Bütçesinde ne kadar yer tutuyor?

– “İş Makinesi Kiralama Ücret Tarifesi” Belediye’nin resmi internet sitesinde neden yayınlanmıyor?

– Akaryakıta gelen zamlar sonrasında Ücret Tarifesi de güncellendi mi?

Related posts

Leave a Comment