ORMAN KÖYLÜSÜNÜ KORUMADAN ORMANLARIMIZI KORUYAMAZSINIZ ! Orman Köylüsünün Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Tespit Edilmesi İçin TBMM Araştırma Önergesi

                                       TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Orman köylüsünün sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

Saygılarımızla.

                                                                                              Vecdi Gündoğdu

                                                                                              Kırklareli Milletvekili

                                                                    GEREKÇE

Ülkemizde 7.180 orman içi, 14.027 si orman bitişiği köyünde olmak üzere toplam 21.207 orman köyünde toplam 7-8 milyon civarında nüfus yaşamakta olup, toplam nüfusun % 10’u, kırsal nüfusun ise yaklaşık % 40’ını teşkil etmektedir.

Orman köylerinin altyapı, sağlık ve eğitim imkanları toplumun diğer kesimlerine nazaran düşük ve yetersizdir.

Kırsal kesim ve özellikle orman köylerindeki geçim sıkıntıları, eğitim, iletişim ile ulaşımın gelişimi sonucu, son 20 yılda yaşanan göçü, ülkemizde halen uygulanan ekonomik politikalarla durdurmak mümkün değildir.

Orman köylerine yönelik, özellikle son kırk yılda yürütülen ve anlamlı bir çaba olarak değerlendirilen kırsal kalkınma faaliyetlerinin yetersizliği nedeniyle, göç engellenememiş ve hızlı kentleşmenin olumsuz sonuçları önlenememiştir.

Bilindiği gibi;

Anayasa’nın, 169. Maddesiyle “Ormanların korunması ve geliştirilmesi”, 170. Maddesiyle, “Orman köylüsünün korunması”, 171. Maddesiyle de “Kooperatifçiliğin geliştirilmesi” güvence altına alınmıştır.

Bilinmelidir ki; orman köylüsü korunmadan ormanlarımız korunamaz, orman köylüsü olmadan ormancılığımızın geliştirilmesi mümkün değildir.

Bu anlayış ve çalışmalar doğrultusunda vakit kaybetmeden yeni politikalar belirlenerek yaşama geçirilmesi önemli bir zorunluluktur.

Bu doğrultuda;

Orman köylüsünün sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Saygılarımızla.

Related posts

Leave a Comment