Ergene Belediyesine ‘Sıfır Atık’ Belgesi

Ergene Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Ergene ilçesinde sıfır atık yönetim sistemi kurulması çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilçe genelini kapsayan Sıfır Atık Belgesi Ergene Belediyesine verildi.

Ergene Belediyesi 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliğince Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazandı. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu imzasını taşıyan Sıfır Atık Belgesi Ergene Belediyesine verildi.

“Sıfır Atık” projesi kapsamında sağlıklı çevre ve bilinçli toplumun inşasında önemli bir rol üstlenerek hizmet verdiklerinin altını çizen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Belediyemiz,  israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve oluşan atık miktarının azaltılmasını amaçlıyor. Bu maksatla ortaya çıkan projenin tüm kesimlerce desteklenmesine katkıda bulunmak adına çevre duyarlılığının artırılması, geri dönüşebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması,  toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Çeşitli faaliyetlerle desteklediğimiz proje ve çalışmalarda geri dönüşüm çalışmaları; azalan doğal kaynaklarımızın korunması, enerji tasarrufu sağlanmasının yanı sıra istihdam oluşturarak kişi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması bakımından da son dönemde büyük önem taşıyor” dedi.

Başkan Yüksel, “Sıfır Atık Projesi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefleniyor. Başarılı birçok çevre projesine öncülük eden Ergene Belediyesi olarak hizmet binalarımızda başlatılan Sıfır Atık Projesi ile uygulamanın diğer kurumlarca örnek alınması ve yapılacak çalışmaların ilçe genelinde yaygınlaşarak devam ettirilmesini amaçlıyoruz. Bu kapsamda Ergene Belediye Başkanlığı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurulması işlemi ilçe genelinde tamamlandı ve ilçe genelini kapsayan Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Ergene Belediyesi olarak çevre ve doğa dostu projeler üretmeye; bu bilinç ve sorumlulukla hareket etmeye devam edeceğiz” diye konuştu. 

Related posts

Leave a Comment