Ekonomik Modelimiz: Sıcak Para Esasına Değil, Sürdürebilir Üretime Dayalıdır.

Zafer Partisi sözcüsü Sevda Gül Tunçer, partisinin haftalık basın toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜRK HALKI, 2002 MODEL AKP GİTSİN YERİNE 2022 MODEL AKP GELSİN İSTEMİYOR
‘’Türk Halkı, 2002 model AKP gitsin yerine 2022 model AKP gelsin istemiyor. Neden bunu dile getiriyoruz? Çünkü 24 Ocak Kararlarıyla başlayan daha sonra da Ali Babacangillerin benimsediği Neoliberal ekonomik sistem ile birlikte dış borç, sıcak para gibi ekonomik kavramlar hayatımızdan hiç eksik olmadı.’’
‘’Sarı Ana Muhalefetin açıkladığı vizyon programında işte bu kavramlardan bir tanesi sıkça vurgulanmaktadır: Sıcak para.’’ Yapılan Sunumlarda İlk üç yılda Türkiye’ye getirilecek 100 milyar Dolardan bahsediliyor. Ancak bu paranın kaynağından kimse söz etmiyor.’’

Biz Sorumuzun Cevabını Biliyoruz. Takdiri De Türk Milletine Bırakıyoruz
Kendilerine sormak istiyoruz, İlk üç yılda getireceğiniz 100 milyar dolarlık yatırımınızın kaynağı nedir? AKP’nin en çok eleştirdiğimiz “Sıcak Para” politikasının sürdürücüsü olmaya mı adaysınız? Yoksa Planlı ve Sürdürebilir ekonomiden mi yanasınız? Peki diyelim bu modeli uyguladınız. Oluk oluk sıcak parayı getirdiniz? Peki, size vaat edilen bu sıcak paranın karşılığında neyden taviz vermeye hazırlanıyorsunuz. Batı sizden hangi görevleri yerine getirmenizi bekliyor? Başta, içlerinde türlü türlü istihbarat örgütlerinin ajanı da bulunan, gönüllü göndereceğiz diyerek hile yaptığınız 13 milyon sığınmacı ve kaçağı Türkiye’de yerleşik hale getirmek olabilir mi mesela? Biz sorumuzun cevabını biliyoruz. Takdiri de Türk milletine bırakıyoruz.


Ekonomik Modelimiz: Sıcak Para Esasına Değil, Sürdürebilir Üretime Dayalıdır.
‘’Biz Zafer Partisi olarak, Osmanlı’dan devralınan borç batağını, Planlı Kalkınma ile ekonomik bağımsızlığa taşıyan, ATATÜRK gibi düşünüyoruz. Ekonomik Modelimiz: SICAK PARA esasına değil, SÜRDÜREBİLİR ÜRETİME dayalıdır. 5 ve 10 yıllık ekonomik planlama yaparak ve kamu harcamalarında tasarrufa giderek üretim faktörlerinin kaynağını sağlayacağız.’’

‘’Türkiye’den yurtdışına kaçırılan milyonları Türkiye’ye getireceğiz. Yandaş şirketlerinin silinen vergi borçlarını geriye dönük olarak faiziyle ödeteceğiz. Böylelikle adalet sağlanacak, Türk ekonomisinin açığındaki iyileşmelerin verilere yansıdığını göreceğiz. Saray’ın yanlış dış politikası memleketin parasını çarçur ederken bedelini Türk Milleti ödüyor. Derhal Sığınmacılara yapılan yardımlar ve kamu kasasından ayrılan fonlar kesilecek üretim faktörlerinin kaynağına dahil edilecek.’’


Taşıma Su İle Değirmenin Dönmez
‘’Taşıma su ile değirmenin dönmeyeceği gibi sıcak para politikası ile Türk ekonomisinde iyileşme görülmesi mümkün değildir. Türkiye’de Ekonomik Kalkınma ve Vizyon “Planlı ve Sürdürülebilir Ekonomi” ile mümkündür. Tasarruf olmadan, üretim olmadan kalkınma olmayacağı da herkesin malumudur.”

Türkiye’nin kader seçimlerinde oy kullanacak olan sığınmacıların verdiği oylarla Türk milleti çaresizliğe tamamen esir edildiğinde bir oyun bile ne kadar önemli olduğu maalesef unutulup gidecektir.

Akp Kendisine Yabancı Seçmen Devşiriyor, Muhalefet Bunu Gizlemeye Çalışıyor
‘’İthal seçmen istemiyoruz. Türkiye’nin kaderini Suriyeli ve Afgan seçmen belirleyemez, Türk Milleti’nin iradesine ipotek konulmasına, seçme ve seçilme hakkımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. AKP kendisine yabancı seçmen devşiriyor, muhalefet bunu gizlemeye çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık kimliği için sizinle aynı bedelleri ödemeyen, ülkenin ve evlatlarınızın geleceğine dair sizinle aynı kaygıları taşımayan kimseler Türkiye’nin kaderini belirlemede sizinle aynı oy hakkına sahip olamaz.’’


Zafer Partisi Olarak, İthal Seçmene Hayır Diyoruz
‘’Biz Zafer Partisi olarak Türk Milletinin kaderini kendi öz evlatlarının belirmesi gerektiğini düşündüğümüz için Zafer Partisi olarak, İthal Seçmene Hayır diyoruz. Vatandaşlık verilen yabancıların 10 yıl oy kullanmaması gerektiğini savunuyoruz. Bunu teklif ediyoruz çünkü Vatandaşlık verilen yabancıların kullanacağı oy ile Türk milletinin geleceğinin satılmasını kabul etmiyoruz. Daha resmi dilimiz Türkçeyi konuşamayan yabancıların Türk Milletinin kaderini tayin edebilmesine sessiz kalan, sığınmacıların 10 yıl oy kullanamamaları yönünde verdiğimiz yasa teklifine destek olmayan sarı muhalefete tepkiliyiz.’’

Related posts

Leave a Comment